سیلورتاپ / چرم
نمایش کالاهای موجود
نوع دوخت
نحوه بسته شدن
وزن
آستر
قابلیت شستشو
دسته برای حمل
ابعاد خارجی
جیب خارجی
جیب داخلی
تعداد جیب خارجی
تعداد جیب داخلی
زیپ خارجی
تعداد زیپ خارجی
زیپ داخلی
تعداد زیپ داخلی
محل قرار گیری کارت اعتباری
تعداد محل قرار گیری کارت اعتباری
محل قرار گیری عکس
تعداد محل قرار گیری عکس
گارانتی
ابعاد
دسته
بند
دوخت
چرم
نوع دوخت
بند دوشی
حجم مصرفی
نوع کیف پول
حجم چرم مصرفی
شک کیف
حالت چرم
نوع محصول
دسته کیف